Patenty

Patenty, wzory przemysłowe i użytkowe oraz znaki graficzne z ostatnich lat.

Patenty Europejskie

 • EPO 9460001 „Method for the manufacture of thermal insulation boards”- zgłoszenie.

 • EP 15724082.1-1706 (EP 3.140.055) „A method of disposal and utilization of dusts from an incineration installation and sludge…”

Łącznie, w różnych przedziałach czasowych, zgłoszono do ochrony 2 patenty europejskie, uzyskano ochronę na 1 patent, zgodnie z ewidencją UPRP.

 

Patenty RP

 • P 408165 Sposób unieszkodliwiania i utylizacji pyłów z instalacji spalania i mułów z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierających substancje niebezpieczne, w procesie produkcji kruszywa lekkiego dla budownictwa

 • P 406599 Sposób monitorowania geometrii górniczego podziemnego wyrobiska ścianowego oraz układ do monitorowania geometrii górniczego podziemnego wyrobiska ścianowego

 • P 404765 Sposób montażu elementów osiowo symetrycznych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

 • P 396624 Sposób otrzymywania granulatu opałowego z wykorzystaniem odpadów powydobywczych

 • P 384611 Sposób otrzymywania kruszywa lekkiego z odpadów komunalnych i przemysłowych

 • P 382039 Sposób otrzymywania preparatu do impregnacji elementów budowlanych w postaci wodnej dyspersji krzemionki koloidalnej

 • P 224807 Łopatkowy silnik ekspansyjny

 • P 223787 Sposób i układ urządzeń do wzbogacania węgla kamiennego

 • P 210921 Sposób otrzymywania kruszywa lekkiego z odpadów komunalnych i przemysłowych

 • P 210487 Sposób otrzymywania preparatu do impregnacji elementów budowlanych w postaci wodnej dyspersji krzemionki koloidalnej

 • P 200095 Sposób utylizacji kineskopów i/lub monitorów oraz odzyskiwania związków itru i europu z luminoforów otrzymanych z usuniętej warstwy luminescencyjnej utylizowanych kineskopów i/lub monitorów

Łącznie, w różnych przedziałach czasowych, zgłoszono do ochrony 42 patenty, uzyskano ochronę na 27 patentów, zgodnie z ewidencją UPRP.

 

Wzory przemysłowe

Łącznie, w różnych przedziałach czasowych, zgłoszono do ochrony 16 wzorów przemysłowych związanych z automatyzacją i technologią montażu oraz obróbką skrawaniem, uzyskano ochronę na 16 wzorów, zgodnie z ewidencją UPRP.

 

Wzory użytkowe

 • W 068952 Urządzenie do transportu i podawania aplikatorów

 • W 067402 Urządzenie do kruszenia głów zbrojonych pali betonowych o przekroju okrągłym

Łącznie, w różnych przedziałach czasowych, zgłoszono do ochrony 16 wzorów użytkowych, uzyskano ochronę na 13 wzorów, zgodnie z ewidencją UPRP.

 

Znaki towarowe

 • R 269964 Znak towarowy (słowno-graficzny, orange) - iMb

 • R 115801 Znak towarowy (słowno-graficzny, czarny) - IMB

 • R 174825 Znak towarowy (słowno-graficzny) - EKOSTYRBIT 2003

 • R 184907 Znak towarowy (słowno-graficzny) - EKODYSPERBIT 2004

Łącznie, w różnych przedziałach czasowych, zgłoszono i uzyskano ochronę na 16 znaków słowno graficznych, zgodnie z ewidencją UPRP.

 

Uwaga!
Szczegóły dotyczące ochrony praw własności intelektualnej Instytutu można znależć w bazach zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Galeria zdjęć