Kontakt

Oddział Zamiejscowy IMBiGS w Katowicach
Al. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice
Dyrektor: dr hab. inż. Ireneusz BAIC, prof. IMBiGS
tel. 32 251 74 54, 32 258 05 72
fax 32 251 75 91
tel. kom. 600 890 081
e-mail: ireneusz.baic@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Materiałów Budowlanych  i Surowców Mineralnych
z Pracownią Surowców Mineralnych i Gospodarki Odpadami
Al. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice
Kierownik: dr Artur MIROS
tel. 32 258 13 73 wew. 119
fax 32 258 35 53
tel. kom. 605 330 250
e-mail: artur.miros@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Zakład Surowców Naturalnych i Wtórnych oraz Wyrobów Budowlanych
dr hab. Stefan GÓRALCZYK, prof. IMBiGS
tel. wew. 330, kom. 601 377 006
e-mail:stefan.goralczyk@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Dział Górnictwa Skalnego
Kierownik: mgr inż. Danuta KUKIELSKA
tel. 22 843 73 71
tel. 22 843 02 01 w. 460
fax 22 843 73 71
e-mail: danuta.kukielska@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Zakład Europejskiego Obszaru Badawczego
oraz Współpracy Międzynarodowej

Kierownik: mgr Marta KARNKOWSKA
tel. 22 847 53 68
fax 22 853 21 80
e-mail: marta.karnkowska@imbigs.lukasiewicz.gov.pl