Laboratorium Wzorcujące

Laboratorium Wzorcujące zostało utworzone w ramach rozszerzania oferty Instytutu dla branży budowlanej i drogowej, a także innych dziedzin związanych z przesiewaniem materiałów sypkich.

Podstawą działalności Laboratorium jest wykonywanie badań i pomiarów geometrycznych, głównie na potrzeby wzorcowania i sprawdzania sit kontrolnych - zgodnie z wymaganiami norm ISO/IEC 17025:2001, ISO 3310-1:2000 oraz PN-ISO 3310-2:2000, a zwłaszcza:

wzorcowanie sit przed wprowadzeniem ich do użytkowania,
sprawdzanie sit w trakcie ich użytkowania w celu potwierdzenia właściwości użytkowych.

Badania prowadzone są głównie na zlecenia, dla:

producentów kruszyw,
producentów betonu i wyrobów betonowych,
producentów mieszanek bitumicznych,
wszystkich pozostałych użytkowników sit kontrolnych, w tym producentów materiałów sypkich i producentów sit.

Badania obejmują następujące wyroby:

laboratoryjne sita tkane,
laboratoryjne sita z blachy perforowanej,
laboratoryjne sita prętowe.

Laboratorium przeprowadza sprawdzanie i wzorcowanie innych przyrządów pomiarowych, takich jak suwmiarki, wysokościomierze, mikrometry oraz wykonuje pomiary warsztatowe dla szeroko pojętej branży mechanicznej.

Zaplecze techniczne Laboratorium stanowi szereg narzędzi pomiarowych i wzorców długości i kąta, z których najważniejsze to mikroskopowe stanowisko pomiarowe do badań i wzorcowania sit kontrolnych, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN. Uzupełnieniem jest myjka ultradźwiękowa niezbędna do prawidłowego oczyszczania sit. Klimatyzowane pomieszczenia laboratorium zostały dostosowane do wymagań związanych z prowadzonymi badaniami.

Standardem laboratorium jest bardzo krótki czas wykonania wzorcowania, przesyłanie i elektroniczna obróbka wyników.

Laboratorium współpracuje z innymi laboratoriami organizując lub uczestnicząc w porównaniach międzylaboratoryjnych.  Potwierdzają one wysoką jakość badań oferowanych przez IMBiGS.

Laboratorium Wzorcujące jest w trakcie ubiegania się o akredytację PCA.

Kierownik laboratorium
mgr inż. Jarosław STANKIEWICZ
tel. 22 843 02 01 w.ew 310
fax 22 843 59 81
e-mail: wzorclab@imbigs.pl