Akredytacja PCA

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 2012 r. - certyfikat nr AB 1344. Będzie ona sukcesywie odnawiana po auditach kontrolnych przeprowadzanych przez PCA.

Aktualny certyfikat PCA nr AB 1344 jest ważny do 19.08.2020 r. zobacz >>

Szczegółowy zakres akredytacji jest załącznikiem do certyfikatu  zobacz >>

Karta Laboratorium w wykazie PCA  zobacz >>

 

Pliki do pobrania