Kontakt

Laboratorium Materiałów Budowlanych "Izolacja"
Oddział Zamiejscowy IMBiGS w Katowicach
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

Kierownik laboratorium
mgr Ewelina KAPUTA-KUC
tel. 32 258 13 73 wew. 115
fax 32 258 35 53
e-mail: e.kaputa@imbigs.pl

Z-ca kierownika laboratorium
Adam BIELAK
tel. 32 258 13 73 wew. 110
fax 32 258 35 53
e-mail: a.bielak@imbigs.pl