Laboratorium Materiałów Budowlanych "Izolacja"

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - certyfikat nr AB 008. Laboratorium wykonuje kompleksowe badania, izolacji wodochronnych, cieplnych oraz wyrobów włókno-cementowych, niezbędne przy certyfikacji, postępowaniu aprobacyjnym i kontroli jakości.

Jedyne laboratorium w Europie Środkowej, które wykonuje badania współczynnika przewodzenia ciepła w szerokim zakresie temperaturowym:

  • dla wyrobów płaskich w zakresie od -160 do 700 st. C,
  • dla wyrobów rurowych (otulin) w zakresie od -40 do 600 st. C.

Laboratorium prowadzi następujące rodzaje badań:

  • wytrzymałościowe
  • cieplne
  • ogniowe
  • emisji substancji szkodliwych

Laboratorium - Odddziału Zamiejscowego IMBiGS w Katowicach, posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - Certyfikat nr AB 008.

W ramach notyfikacji UE nr 1454 IMBiGS od 23 kwietnia 2015 r. akredytowane przez PCA Laboratorium wykonuje badania dla producentów wyrobów zlokalizowanych na obszarze Unii Europejskiej wykorzystywane w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w związku z uchyleniem dyrektywy Rady 89/106/EWG, stanowiacej podstawę do wcześniej wykonywanych badań przez Laboratorium zobacz >>
Zakres autoryzacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju  zobacz >>

Poza akredytacją PCA Laboratorium posiada status laboratorium zarejestrowanego w ramach Schematu Certyfikacji CEN Keymark.

Laboratorium Materiałów Budowlanych prowadzi działalność w poczuciu odpowiedzialności za poziom i jakość świadczonych usług dla zapewnienia pełnej satysfakcji Klienta oraz pozyskania jego zaufania. Laboratorium działa zgodnie z Polityką Jakości Laboratorium Materiałów Budowlanych.

Podstawą do wykonania badań jest  zamówienie, które wypełnione można przesłać:

 

Pliki do pobrania

Zamówienie na badania  –  pobierz >>

 Order        get >>

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety dotyczącej naszych usług. 

 

Kierownik laboratorium
mgr Ewelina KAPUTA-KUC
tel. 32 258 13 73 wew. 115
fax 32 258 35 53
e-mail: e.kaputa@imbigs.pl

Z-ca kierownika laboratorium 
Adam BIELAK
tel. 32 258 13 73 wew. 110
fax 32 258 35 53
e-mail: a.bielak@imbigs.pl