Zakres badań

W Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych IMBiGS wykonywane są następujące badania:

 • badania akustyczne i hałasu - maszyn i urządzeń budowlanych,
   
 • badania elektryczne - instalacje elektryczne w maszynach i urządzeniach,
   
 • badania mechaniczne maszyn i urządzeń budowlanych, drabin, konstrukcji chroniących, rusztowań i ich elementów, zawiesi, deskowań, części maszyn, wyrobów budowlanych,
   
 • badania bezpieczeństwa użytkowania, maszyn i urządzeń budowlanych, rusztowań i ich elementów, zawiesi, drabin, wyrobów budowlanych,
   
 • badania właściwości fizycznych maszyn i urządzeń budowlanych rusztowań i ich elementów, deskowań, zawiesi, drabin wyrobów budowlanych.