Wykaz posiadanej aparatury

Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych posiada wyposażenie badawcze, które umożliwia prowadzenie badań na wysokim poziomie w stosunku do aktualnego stanu techniki i zapewnia realizację zakresu badań określonego w Księdze Jakości i objętego akredytacją. Wyposażenie to jest stale uzupełniane, unowocześniane oraz doskonalone.

Część wyposażenia może być łatwo przewożona w dowolne miejsce na terenie kraju i poza jego granice i może być używana poza siedzibą Laboratorium.

O możliwościach technicznych LBMRiG świadczy m. in. fakt posiadania następujących stanowisk badawczych i wyposażenia pomiarowego:

 • Stanowisko do badań konstrukcji ochronnych wszelkich maszyn i urządzeń wyposażonych w takie konstrukcje
 • Płyta uchylna o pochyleniu do 25° i nośności 20 t
 • Stanowisko do badań podpór budowlanych i zawiesi
 • Stanowisko do badań sztywności poziomej konstrukcji rusztowań systemowych
 • Układ pomiarowy do badań wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych rusztowań i deskowań z zastosowaniem czujników siły i czujników przemieszczeń oraz z układem rejestracji danych
 • Układ pomiarowy do bezprzewodowych badań odkształceń w konstrukcjach rusztowań z układem rejestracji danych
 • Układ pomiarowy do badania węzłów rusztowań budowlanych z zastosowaniem czujników kąta oraz z układem rejestracji danych
 • Układ pomiarowy do badania rusztowań budowlanych z zastosowaniem bezprzewodowej transmisji danych oraz z układem rejestracji danych
 • Stanowisko do badań wytrzymałościowych konstrukcji rusztowań i deskowań
 • Stanowisko do badań wytrzymałościowych wyrobów budowlanych, rury studzienki
 • Maszyna wytrzymałościowa typ ZD-100Ru o zakresie 0 do 1000 kN
 • Maszyna wytrzymałościowa TIRA –TEST do 100 kN ze sterowaniem komputerowym i z układem rejestracji danych
 • Pełnogabarytowy, trójwymiarowy manekin wraz z laserowym teodolitem do wyznaczania bazowego punktu siedziska operatora, do kompleksowych pomiarów rozmieszczenia elementów sterujących oraz do pomiarów widoczności na stanowiskach operatorów maszyn i urządzeń budowlanych
 • Termohigrometry z komputerowymi rejestratorami parametrów temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, w których przechowywane jest wyposażenie pomiarowe
 • Przyrządy do pomiaru mikroklimatu typ TESTO 452 f-my Testoterm
 • System PULSE Brüel & Kjaer wraz z wyposażeniem do pomiarów wibroakustycznych wg wymagań ISO 6395 i Dyrektyw EWG nr 89/514/EEC i 86/662/EEC
 • System pomiarowy firmy ESAM do pomiarów i rejestracji wielkości fizycznych (ciśnienie siła, przemieszczenie)
 • Pomieszczenie izby pomiarów wyposażone w komputerowy system ciągłej rejestracji warunków klimatycznych w nim panujących oraz w półautomatyczny system ich regulacji.