Akredytacja PCA

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 1996 r. - certyfikat AB 049. Jest ona sukcesywie odnawiana po auditach kontrolnych przeprowadzanych przez PCA.

Aktualny certyfikat PCA nr AB 049 jest ważny do 20.08.2018 r.  zobacz >>

Szczegółowy zakres akredytacji jest załącznikiem do certyfikatu  zobacz >>

Karta Laboratorium w wykazie PCA  zobacz >>

Pliki do pobrania