Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - certyfikat nr AB 049. Wykonywane są badania szerokiego spektrum maszyn i urządzeń budowlanych. Stosowanie właściwych procedur badawczych, własnych i normowych oraz uzgadnianych z zamawiającym, zapewnia wysoki poziom spełnienia oczekiwań klienta.

Metody opisane w procedurach są zgodne z metodami, do których odwołują się dyrektywy 2000/14/EC, 2006/42/EC i 2006/95/EC (73/23/EEC). Zapewnia to wysoki poziom badań prowadzonych przez Laboratorium. 

Laboratorium prowadzi następujące rodzaje badań:

  • badania rozwojowe maszyn roboczych i górnictwa skalnego oraz zespołów maszyn
  • badania rusztowań, w tym elementów i ich konstrukcji oraz innych konstrukcji tymczasowych
  • badania ww. maszyn dla potrzeb wyspecyfikowanych przez klientów
  • badania zgodności, w tym dla potrzeb certyfikacji wyrobów
  • ekspertyzy

Są to m.in.:

  • badania akustyczne i hałasu - maszyny i urządzenia budowlane
  • badania elektryczne - instalacje elektryczne w maszynach i urządzeniach
  • badania mechaniczne drabin, konstrukcji chroniących, rusztowań i ich elementów, zawiesi, deskowań, wyrobów budowlanych
  • badania bezpieczeństwa użytkowania rusztowań i ich elementów, zawiesi, drabin, wyrobów budowlanych
  • badania właściwości fizycznych rusztowań i ich elementów, deskowań, zawiesi, drabin, wyrobów budowlanych

Laboratorium współpracuje z innymi laboratoriami, organizując badania porównawcze międzylaboratoryjne lub współuczestniczy w takich badaniach.

Prowadzi działalność badawczą w poczuciu odpowiedzialności za poziom i jakość świadczonych usług dla zapewnienia pełnej satysfakcji Klienta oraz pozyskania jego zaufania. Laboratorium działa zgodnie z Polityką Jakości Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych.

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji - certyfikat nr AB 049.

Szczegółowy zakres akredytacji jest załącznikiem do certyfikatu i obejmuje większość maszyn budowlanych (w tym do robót ziemnych)  zobacz >>

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Wojciech ZAWIEJSKI
tel. 22 843 02 01 w. 232
e-mail: w.zawiejski@imbigs.pl

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn
z Pracownią Badań Konstrukcji Tymczasowych 

Kierownik: dr inż. Andrzej MISZTELA
tel. 22 843 02 01 w. 341
fax 22 843 59 81
e-mail: a.misztela@imbigs.pl

Zakład Mechanizacji Budownictwa,
Automatyzacji i Technologii Montażu

Kierownik: mgr inż. Andrzej BARSZCZ
tel. 22 812 00 55,  812 00 81 w. 281
fax 22 812 03 46
e-mail: a.barszcz@imbigs.pl