Kontakt

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Koordynacja działalności ośrodków szkoleniowych w Polsce
oraz uznawanie zagranicznych uprawnień

Dyrektor Centrum: mgr inż. Marek Gajewski
tel. 22 853 69 57
tel. 22 843 02 01 w. 355
e-mail: m.gajewski@imbigs.pl

Z-ca Dyrektora Centrum: mgr Beata Nałudka
tel. 22 853 81 14
tel. 22 843 02 01 w. 260
fax 22 843 59 41
e-mail: b.naludka@imbigs.pl

 

Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn (OSOM)
Kierownik: mgr inż. Stanisław Araszkiewicz
tel. 22 843 68 16
tel. 22 843 02 01 wew. 403
fax 22 843 89 72
e-mail: s.araszkiewicz@imbigs.pl

Organizacja szkoleń - OSOM Warszawa
mgr Małgorzata Balińska
tel. 22 853 81 16
tel. 22 843 02 01 wew. 275
fax 22 843 89 72
e-mail: m.balinska@imbigs.pl

Organizacja szkoleń - OSOM bazy zamiejscowe
mgr Małgorzata Natkańska
tel.  22 843 02 09
tel.  22 843 02 01 wew. 231
fax  22 843 02 09
e-mail: m.natkanska@imbigs.pl

Badania i rozwój narzędzi oraz systemów szkolenia
mgr inż. Kazimierz Rychlik
tel.  22 853 21 77
tel.  22 843 02 01 wew. 225
fax  22 843 89 72
e-mail: k.rychlik@imbigs.pl