Kontakt

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Koordynacja działalności ośrodków szkoleniowych w Polsce
oraz uznawanie zagranicznych uprawnień

Kierownik Centrum: mgr Beata Nałudka
tel. 22 853 81 14
tel. 22 853 97 35
fax 22 843 59 41
e-mail: beata.naludka@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

 

Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn (OSOM)
Kierownik: mgr inż. Kazimierz Rychlik
tel.  22 853 21 77
tel.  22 853 97 26
e-mail: kazimierz.rychlik@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Organizacja szkoleń
mgr Małgorzata Natkańska
tel.  22 843 02 09
tel.  22 853 97 27
e-mail: malgorzata.natkanska@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Badania i rozwój narzędzi oraz systemów szkolenia
mgr inż. Kazimierz Rychlik
tel.  22 853 21 77
tel.  22 853 97 26
e-mail: kazimierz.rychlik@imbigs.lukasiewicz.gov.pl