Kontakt

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Koordynacja działalności ośrodków szkoleniowych w Polsce
oraz uznawanie zagranicznych uprawnień

p.o. Kierownika Centrum: mgr Joanna Dębowska
tel. 22 853 81 14
tel. 22 853 97 35
fax 22 843 59 41
e-mail: joanna.dębowska@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

 

Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn (OSOM)
Kierownik: mgr inż. Kazimierz Rychlik
tel.  22 853 21 77
tel.  22 853 97 26
e-mail: kazimierz.rychlik@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Organizacja szkoleń
mgr Małgorzata Balińska
tel.  604 503 876
tel.  22 853 97 40
tel.  22 853 81 16
e-mail: malgorzata.balinska@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Badania i rozwój narzędzi oraz systemów szkolenia
mgr inż. Kazimierz Rychlik
tel.  22 853 21 77
tel.  22 853 97 26
e-mail: kazimierz.rychlik@imbigs.lukasiewicz.gov.pl