Uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 • Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP (PDF 262KB)
  + załącznik (PDF 317KB)
   

 • Wzór oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium RP (PDF 653KB)
  + załącznik (PDF 318KB)
   

 • Procedura - uznawanie kwalifikacji (PDF 104KB)
   

 • Procedura - staż adaptacyjny (PDF 88KB)
   

 • Procedura - test umiejętności (PDF 90KB)
   

 • Procedura - polskie uprawnienia (PDF 89KB)
   

 • Procedura - usługi transgraniczne (PDF 103KB)