Kontakt

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel.  22 853 81 14
tel.  22 853 81 15
tel.  22 853 97 65/42/39/35/67/66
fax  22 843 59 41
e-mail: cksom@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Rachunek bankowy:
Alior Bank SA
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695

Z-ca Dyrektora Centrum ds. Administracyjnych:
mgr Joanna Dębowska
tel. 22 853 81 14
tel. 22 853 97 65
fax  22 843 59 41
e-mail: joanna.debowska@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Uznawanie kwalifikacji zawodowych:
tel.  22 853 81 14
tel.  22 853 97 66/67
fax  22 843 59 41
mgr inż. Dariusz Sztwiertnia - e-mail: dariusz.sztwiertnia@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
mgr Kamila Świątek - e-mail: kamila.swiatek@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Koordynacja szkoleń:
tel.   22 853 81 14
tel.   22 853 97 42/67
fax   22 843 59 41
inż. Robert Dorociak - e-mail: robert.dorociak@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
mgr inż. Dariusz Sztwiertnia - e-mail: dariusz.sztwiertnia@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
mgr inż. Bogdan Chrupek - e-mail: bogdan.chrupek@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
mgr Michał Kukla - e-mail: michal.kukla@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Centralny Rejestr Operatorów:
tel.  22 853 81 14
tel.  22 853 97 39/65/70
fax  22 843 59 41
mgr Anna Yavuz - e-mail: anna.yavuz@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
Edyta Frej - e-mail: edyta.frej@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Finanse:
tel.   22 853 81 14
tel.   22 853 97 66
fax   22 843 59 41
mgr Kamila Świątek - e-mail: kamila.swiatek@imbigs.lukasiewicz.gov.pl