Kursy i szkolenia

Prowadzimy szkolenia operatorów maszyn i urządzeń budowlanych - w tym szkolenia operatorów koparek, ładowarek, koparkoładowarek oraz szkolenia montażystów rusztowań. Organizujemy kursy dotyczące kruszyw i gospodarki odpadami

 

 

 

 

W Instytucie są organizowane następujące szkolenia specjalistyczne:

 • operatorów maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych oraz montażystów rusztowań  we wszystkich specjalnościach i klasach uprawnień (uprawnienia państwowe), więcej informacji >>>
 • Nowość!  Szkolenia doskonalące kompetencje operatorów maszyn budowlanych,  więcej informacji >>>
   
 • dotyczące kruszyw  dla personelu i kadry zarządzającej:
  • wymagania i metody badań kruszyw wg nowych norm europejskich (program),
  • obowiązki producentów /przedsiębiorstw górnictwa skalnego wynikające z nowych przepisów UE (program);
    
 • w zakresie gospodarki odpadami, dotyczące:
  • zagospodarowania odpadów wydobywczych,
  • zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, w tym:
   • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
   • zagospodarowania zużytych pojazdów samochodowych,
   • zagospodarowania zużytych baterii i akumulatorów;
     
 • w zakresie certyfikacji:
  • wyrobów,
  • usług,
  • systemów zarządzania,
  • zakładowej kontroli produkcji;
    
 • dla producentów wprowadzających swój wyrób na rynek UE;
   
 • dotyczące Systemu Oceny Bezpieczeństwa Użytkowanych Maszyn Budowlanych zgodnego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy:
  • dla użytkowników maszyn,
  • dla przedstawicieli serwisów maszyn.

Realizujemy także specjalistyczne szkolenia na tematy wskazane przez zamawiającego w ramach zakresu działalności Instytutu.

Zakład Kształcenia Ustawicznego
Kierownik: mgr inż. Kazimierz Rychlik
tel.  22 853 21 77
tel.  22 843 02 01 wew. 225
fax  22 843 89 72
e-mail: k.rychlik@imbigs.pl

Ośrodek Certyfikacji
Kierownik: mgr inż. Michał KOŹLIK
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości i Certyfikacji
tel. 22 843 27 03, 843 02 01 wew. 204
fax 22 843 27 03, 843 02 01 wew. 443
e-mail: m.kozlik@imbigs.pl

 

Powiązane aktualności