Projekty

 • Odkamienianie urobku z PG Silesia

  Prace wykonano na zlecenie PG Silesia Sp. z o.o.
 • Wykonanie obmiarów i opróbowanie osadów mułowych znajdujących się w osadnikach i wylewiskach KWK „Knurów - Szczygłowice”, Ruch Knurów oraz Ruch Szczygłowice”

  Prace przeprowadzono na zlecenie firmy JSW S.A.
 • Przeprowadzenie procedury zmiany zapisów oraz przedłużenia terminu ważności w Aprobacie Technicznej IBDiM Nr AT/2010-03-2576 dla kruszywa skalnego/kruszywa PKW

  Procedurę przeprowadzono na zlecenie firmy Tauron Wydobycie S. A.
 • Przeprowadzenie procedury uzyskania AT dla kruszyw PKW produkowanych w ZG PKW S. A. dla zastosowań w budownictwie hydrotechnicznym

  Procedurę przeprowadzono na zlecenie firmy Tauron Wydobycie S. A.
 • Program gospodarowania odpadami wydobywczymi (PGOW) dla Zakładu Górniczego „Sobieski” w Jaworznie Południowego Koncernu Węglowego S.A.

  Program opracowano nna zlecenie firmy PKW S.A. w Jaworznie.
 • Analiza dokumentacji i wykonanie niezbędnych badań do opracowania programu gospodarowania odpadami wydobywczymi (PGOW) dla PKW S.A. w Jaworznie Zakład Górniczy „Sobieski

  Analizę i badania zrealizowano na zamówienie firmy PKW S.A. w Jaworznie".
 • Program gospodarowania odpadami wydobywczymi dla JSW S.A. KWK „Krupiński”

  Program opracowano na zlecenie JSW S.A. KWK „Krupiński”
 • Opracowanie nowej strategii zagospodarowania odpadów wydobywczych pochodzących z kopalń Kompanii Węglowej S.A

  Strategię opracowano na zlecenie firmy HALDEX S.A.
 • Sposób utylizacji kineskopów i/lub monitorów oraz odzyskiwania związków itru i europu z luminoforów otrzymanych z usuniętej warstwy luminescencyjnej utylizowanych kineskopów i/lub monitorów

  Opracowano i wdrożono w skali produkcyjnej linię do utylizacji kineskopów CRT oraz opracowano technologię unieszkodliwiania niebezpiecznego odpadu usuwanego z tychże kineskopów, przy czym proces unieszkodliwiania został wykorzystany także do odzysku cennych związków itru i europu.
 • Sposób otrzymywania preparatu do impregnacji elementów budowlanych w postaci wodnej dyspersji krzemionki koloidalnej

  Projekt „Sposób otrzymywania preparatu do impregnacji elementów budowlanych w postaci wodnej dyspersji krzemionki koloidalnej”- Patent PL 210487 Opracowana została technologia wytwarzania z odpadów amorficznej krzemionki naturalnej produktu, który po zastosowaniu do impregnacji elementów budowlanych wykonanych z piaskowców oraz małogabarytowych elementów betonowych ogranicza ich nasiąkliwość i poprawia wytrzymałość mechaniczną.     

Strony