Kontakt

Zakład Surowców Naturalnych i Wtórnych oraz Wyrobów Budowlanych
dr hab. Stefan GÓRALCZYK, prof. IMBiGS
tel. wew. 330, kom. 601 377 006
e-mail: stefan.goralczyk@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Dział Górnictwa Skalnego
Kierownik: mgr inż. Danuta KUKIELSKA
tel. 22 843 73 71
tel. 22 843 02 01 w. 460
fax 22 8437371
e-mail: danuta.kukielska@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Oddział Zamiejscowy IMBiGS w Katowicach
Dyrektor: dr hab. inż. Ireneusz BAIC, prof. IMBiGS
tel. 32 251 74 54, 32 258 05 72
fax 32 251 75 91
e-mail: ireneusz.baic@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Materiałów Budowlanych i Surowców Mineralnych
- Pracownia Surowców Mineralnych i Gospodarki Odpadami

Kierownik Centrum: dr Artur MIROS
tel. 32 258 13 73 wew. 119
tel. kom. 605 330 250
fax 32 258 35 53
e-mail: artur.miros@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Kontakt w w sprawach dotyczących prac na instalacji FGX
Dyrektor: dr hab. inż. Ireneusz BAIC, prof. IMBiGS
tel. 32 251 74 54, 32 258 05 72
fax 32 251 75 91
e-mail: ireneusz.baic@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Zakład Europejskiego Obszaru Badawczego
oraz Współpracy Międzynarodowej

Kierownik: mgr Marta KARNKOWSKA
tel. 22 847 53 68
fax 22 853 21 80
e-mail: marta.karnkowska@imbigs.lukasiewicz.gov.pl