Kontakt

Ośrodek Certyfikacji
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości i Certyfikacji
Kierownik: mgr inż. Michał KOŹLIK
tel. 22 843 02 01 wew. 204 
tel. kom. 604 506 671
tel./fax 22 843 27 03 
e-mail: m.kozlik@imbigs.pl

Biuro Certyfikacji w Katowicach
Kierownik: mgr inż. Marian KACZMAREK
tel.  32 251 75 54, 258 13 73 wew. 113
tel. kom. 691 982 531
tel./fax 32 258 35 53 
e-mail: m.kaczmarek@imbigs.pl

Dział Certyfikacji Wyrobów
Kierownik: mgr inż. Bożena BANDYRA
tel. 22 853 21 76, 843 02 01 wew. 258 
tel. kom. 604 503 894
tel./fax 22 843 02 01 wew. 443 
e-mail: b.bandyra@imbigs.pl

Dział Certyfikacji Systemów Zarządzania
Kierownik: mgr Tomasz KUBUSZEWSKI
tel. 843 02 01 wew. 418
tel./fax 22 843 02 01 wew. 443 
e-mail: t.kubuszewski@imbigs.pl