Kontakt

Zakład Certyfikacji
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości i Certyfikacji
Kierownik: mgr inż. Michał KOŹLIK
tel. 22 843 02 01 wew. 204 
tel. kom. 693 712 995
tel./fax 22 843 27 03 
e-mail: michal.kozlik@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Zakład Certyfikacji w Katowicach
Kierownik: mgr inż. Marian KACZMAREK
tel.  32 251 75 54, 258 13 73 wew. 113
tel. kom. 691 982 531
tel./fax 32 258 35 53 
e-mail: marian.kaczmarek@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Dział Certyfikacji Wyrobów
p.o. Kierownika: mgr inż. Kamil ANDRZEJEWSKI
tel. 22 853 21 76, 843 02 01 wew. 443 
tel. kom. 668 119 898
tel./fax 22 843 02 06 
e-mail: kamil.andrzejewski@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Dział Certyfikacji Systemów Zarządzania
Kierownik: mgr Tomasz KUBUSZEWSKI
tel. 843 02 01 wew. 418
tel./fax 22 843 02 06 
e-mail: tomasz.kubuszewski@imbigs.lukasiewicz.gov.pl