W zakresie akredytacji

 

 

 

 

 

Działalność certyfikacyjna Instytutu jako jednostki akredytowanej przez PCA prowadzona jest na podstawie:

 • akredytacji nr AC 002 udzielonej przez Polskiego Centrum Akredytacji dla procesów certyfikacji wyrobów realizowanych w Ośrodku Certyfikacji w Warszawie
  Zakres akredytacji AC 002 zawiera wykaz certyfikowanych wyrobów i grup wyrobów w ramach działalności akredytowanej
   
 • akredytacji nr AC 065 udzielonej przez Polskiego Centrum Akredytacji dla procesów certyfikacji wyrobów realizowanych w Biurze Certyfikacji w Katowicach
  Zakres akredytacji AC 065 zawiera wykaz certyfikowanych wyrobów i grup wyrobów w ramach działalności akredytowanej
   
 • akredytacji nr AC 092 udzielonej przez Polskiego Centrum Akredytacji  dla procesów certyfikacji systemów zarządzania realizowanych w Ośrodku Certyfikacji w Warszawie
  Zakres akredytacji AC 092 zawiera wykaz branż w ramach działalności akredytowanej

Działalność certyfikacyjna Instytutu jako jednostki akredytowanej przez PCA obejmuje:

 • certyfikację systemów zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym
 • certyfikację zgodności wyrobów z normami, przepisami lub innymi dokumentami normatywnymi (dokumentami odniesienia), np.: kryteriami bezpieczeństwa, itp.
 • certyfikację systemów zarządzania jakością potwierdzającą zgodność z wymaganiami normy
  PN-EN ISO 9001

Szczegółowy wykaz wyrobów, dokumentów odniesienia oraz systemów certyfikacji zawarty jest w przywołanych powyżej zakresach akredytacji