W zakresie akredytacji

 

 

 

 

 

 

Działalność certyfikacyjna Instytutu jako jednostki akredytowanej przez PCA prowadzona jest na podstawie:

 • akredytacji nr AC 002 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji dla procesów certyfikacji wyrobów realizowanych w Centrum Jakości i Certyfikacji. Zakres akredytacji AC 002 zawiera wykaz certyfikowanych wyrobów i grup wyrobów w ramach działalności. Aktualny wykaz wydań dokumentów normatywnych do zakresu akredytacji zawiera „Wykaz norm do zakresu akredytacji AC 002”.
 • akredytacji nr AC 092 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji  dla procesów certyfikacji systemów zarządzania realizowanych w Centrum Jakości i Certyfikacji
  Zakres akredytacji AC 092 zawiera wykaz branż w ramach działalności akredytowanej

Działalność certyfikacyjna Instytutu jako jednostki akredytowanej przez PCA obejmuje:

 • Certyfikację zgodności zakładowej kontroli profukcji w krajowym systemie 2+
 • Certyfikację stałości właściwości użytkowych w krajowym systemie 1
 •  
 • certyfikację zgodności wyrobów z normami, przepisami lub innymi dokumentami normatywnymi (dokumentami odniesienia), np.: kryteriami bezpieczeństwa, itp.
 • certyfikację systemów zarządzania jakością potwierdzającą zgodność z wymaganiami normy
  PN-EN ISO 9001

Szczegółowy wykaz wyrobów, dokumentów odniesienia oraz systemów certyfikacji zawarty jest w przywołanych powyżej zakresach akredytacji