W zakresie akredytacji

 

 

 

 

 

Działalność certyfikacyjna Instytutu jako jednostki akredytowanej przez PCA prowadzona jest na podstawie:

 • akredytacji nr AC 002 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji dla procesów certyfikacji wyrobów realizowanych w Zakładzie Certyfikacji w Warszawie
  Zakres akredytacji AC 002 zawiera wykaz certyfikowanych wyrobów i grup wyrobów w ramach działalności akredytowanej
   
 • akredytacji nr AC 065 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji dla procesów certyfikacji wyrobów realizowanych w Zakładzie Certyfikacji w Katowicach
  Zakres akredytacji AC 065 zawiera wykaz certyfikowanych wyrobów i grup wyrobów w ramach działalności akredytowanej. Aktualny wykaz wydań dokumentów normatywnych do zakresu akredytacji  Zakładu Certyfikacji w Katowicach zawiera Wykaz norm do zakresu akredytacji AC 065.
 • akredytacji nr AC 092 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji  dla procesów certyfikacji systemów zarządzania realizowanych w Zakładzie Certyfikacji w Warszawie
  Zakres akredytacji AC 092 zawiera wykaz branż w ramach działalności akredytowanej

Działalność certyfikacyjna Instytutu jako jednostki akredytowanej przez PCA obejmuje:

 • certyfikację systemów zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym
 • certyfikację zgodności wyrobów z normami, przepisami lub innymi dokumentami normatywnymi (dokumentami odniesienia), np.: kryteriami bezpieczeństwa, itp.
 • certyfikację systemów zarządzania jakością potwierdzającą zgodność z wymaganiami normy
  PN-EN ISO 9001

Szczegółowy wykaz wyrobów, dokumentów odniesienia oraz systemów certyfikacji zawarty jest w przywołanych powyżej zakresach akredytacji