Certyfikacja wyrobów

Ł-IMBiGS prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji wyrobów od 1993 r. Jako druga polska jednostka certyfikująca uzyskał akredytację Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, obecnie Polskiego Centrum Akredytacji.

Zgłaszając wyroby do certyfikacji macie Państwo możliwość wykonania badań w jednym z trzech akredytowanych laboratoriów Instytutu zobacz >>. Certyfikację wyrobów prowadzi Zakład Certyfikacji - Dział Certyfikacji Wyrobów (IC) w Warszawie oraz Zakład Certyfikacji w Katowicach (IB).

Procesy certyfikacji wyrobów:

  • certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobu wg systemu 1 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, umożliwiającą oznakowanie wyrobu budowlanego oznakowaniem CE

         Zakład Certyfikacji w Katowicach (IB):

          - wniosek systemu 1
          - informacja na temat zasad certyfikacji wyrobów w zakresie oceny i weryfikacji stałości właściwości
            użytkowych wyrobów budowlanych - system 1

  • certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobu wg systemu 1 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w systemie krajowym, umożliwiającą oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym

         Zakład Certyfikacji w Katowicach (IB):

         - wniosek krajowy system 1
         - informacja na temat zasad certyfikacji wyrobów w zakresie oceny i weryfikacji stałości
            właściwości użytkowych wyrobów budowlanych – krajowy system 1

  • certyfikacja wyrobów w obszarze dyrektyw nowego podejścia

         Dział Certyfikacji Wyrobów w Warszawie (CC):

         - wniosek - dyrektywa maszynowa
         - wniosek - dyrektywa hałasowa
         - informacja na temat oceny zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektywy maszynowej
         - informacja na temat oceny zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektywy hałasowej

  • certyfikacja zgodności wyrobów z normami, przepisami i innymi dokumentami normatywnymi (dokumentami odniesienia), np. kryteriami bezpieczeństwa, dokumentami zaproponowanymi przez dostawcę - DTR, fragment normy itp. 

         Biuro Certyfikacji w Katowicach (IB):

         - wniosek certyfikacja dobrowolna 
         - informacja na temat dobrowolnej certyfikacji wyrobów 

      Dobrowolne certyfikacje zgodności wyrobów (CC):

      Dział Certyfikacji Wyrobów w Warszawie (CC):

         - wniosek o certyfikację wyrobów
         - informacja na temat zasad certyfikacji wyrobów

      Dobrowolne certyfikacje zgodności wyrobów (CC):
      Dział Certyfikacji Wyrobów w Warszawie (CC):

        - wniosek o przeprowadzenie procesu dobrowolnej certyfikacji wyrobów na znak bezpieczeństwa B
        - informacja na temat zasad certyfikacji wyrobów

  • certyfikacja wyrobów do izolacji cieplnej na znak CEN Keymark Zakład Certyfikacji w Katowicach (IB):

        - wniosek certyfikacji KEYMARK
        - informacja na temat certyfikacji na znak CEN Keymark

Pliki do pobrania