Projekty

  • Prace zmierzające w kierunku opracowania technologii produkcji kruszyw sztucznych na potrzeby drogownictwa

    Przedmiotem pracy było określenia przydatności kruszyw sztucznych produkowanych z odpadowych materiałów w tym osadów ściekowych do wierzchnich warstw nawierzchni drogowych.

Strony