Rusztowania i deskowania

Zajmujemy się problematyką rusztowań już od początku swojego istnienia. W latach 70 ubiegłego wieku prowadzono prace badawcze poświęcone problematyce rusztowań rurowo-złączkowych, a od połowy lat 90 rozpoczęto w Ł-IMBiGS prace naukowo-badawcze z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji rusztowań systemowych. Wieloletnie doświadczenie pozwala na prowadzenie działalności naukowo-badawczej w szerokim zakresie problematyki konstrukcji tymczasowych, w szczególności rusztowań, obejmującej badania wytrzymałościowe i eksploatacyjne, bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo montażu i demontażu oraz eksploatacji.

W zakresie naszej działalności znajdują się następujące konstrukcje:

 • rusztowania systemowe robocze - systemy ramowe, systemy modułowe, systemy rusztowań przejezdnych
 • rusztowania rurowo-złączkowe
 • rusztowania podporowe
 • podpory stropowe, dźwigary do deskowań
 • deskowania
 • tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków
 • regały magazynowe
 • tymczasowe systemy trybun i zadaszeń
 • inne konstrukcje tymczasowe: rusztowania drewniane, ambony myśliwskie, konstrukcje reklamowe, rusztowania kozłowe itp.

Zakres badań, obliczeń i ekspertyz obejmuje elementy ww. konstrukcji i urządzeń, badania połączeń elementów oraz całych konstrukcji.

Badania i rozwój

Prowadzimy działalność w następujących obszarach:

 • prace teoretyczne dotyczące konstrukcji prętowych ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji z połączeniami podatnymi i z luzami
 • prace teoretyczne dotyczące konstrukcji rusztowań systemowych, rurowo- złączkowych i innych konstrukcji tymczasowych stosowanych w budownictwie oraz bezpieczeństwa ich użytkowania
 • badania eksperymentalne związane z dwoma wyżej wymienionymi obszarami działania

Działalność usługowa

Nasza oferta obejmuje:

 • badania rusztowań i innych konstrukcji tymczasowych w zakresie konstrukcji i bezpieczeństwa montażu, eksploatacji dla potrzeb certyfikacji, zgodnie z zakresem akredytacji
 • obliczenia statyczne konstrukcji tymczasowych przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej
 • prace badawcze i aplikacyjne w zakresie systemów monitorowania stanu technicznego obiektów budowlanych
 • badania będące podstawą certyfikacji rusztowań i innych konstrukcji tymczasowych w zakresie dobrowolnego znaku bezpieczeństwa „B” oraz  zgodności rusztowań lub ich elementów z wymaganiami norm PN-EN w szczególności norm serii PN-EN 12811 i PN-EN 12810

 

Pracowani Badań Konstrukcji Tymczasowych 
Kierownik zakładu
dr inż. Andrzej MISZTELA
tel. 22 843 02 01 w. 341
tel. kom. 501 116 894
fax 22 843 19 44, 22 843 59 81
e-mail: andrzej.misztela@imbigs.lukasiewicz.gov.pl