Monitoring konstrukcji budowlanych


 

Monitoring konstrukcji budowlanych za pomocą czujników światłowodowych FBG

Oferujemy zastosowanie technologii światłowodowych czujników FBG (Fiber Bragg Grating) do przeprowadzania badania stanu technicznego konstrukcji budowlanych. W szczególności stałego monitoringu obiektów budowlanych z widocznymi wadami i usterkami, takimi jak: rysy, pęknięcia i szczeliny konstrukcji budowlanej.

Oprócz kontroli konstrukcji budowlanych czujniki FBG, ze względu na swój charakter, nadają się do monitorowania konstrukcji w przemyśle wydobywczym, górnictwie, w ochronie środowiska, w medycynie, lotnictwie, na farmach wiatrowych i w wielu innych dziedzinach.

Za pomocą czujników światłowodowych wplecionych w maty z geosyntetyków można również monitorować konstrukcje ziemne takie jak nasypy drogowe i kolejowe, wały przeciwpowodziowe oraz zbocza hałd kopalnianych objętych ruchami osuwiskowymi.
 

Monitoring konstrukcji budowlanych za pomocą bezprzewodowej sieci sensorowej

 W przypadku konieczności przeprowadzenia pomiarów w miejscach trudno dostępnych oferujemy monitoring konstrukcji budowlanych za pomocą bezprzewodowej sieci sensorowej (Wireless Sensor Network) złożonej z bezprzewodowych czujników przemieszczenia, odkształcenia, temperatury, ciśnienia, drgań oraz odchylenia w zależności od potrzeb.
 

Bezprzewodowe badania odkształceń w konstrukcjach stalowych

W ramach monitoringu konstrukcji budowlanych oferujemy również bezprzewodowe pomiary odkształceń w konstrukcjach stalowych z wykorzystaniem mocowanych magnetycznie czujników DVRT lub klejonych tensometrów foliowych.

 

Pracowani Badań Konstrukcji Tymczasowych 
Kierownik zakładu
dr inż. Andrzej MISZTELA
tel. 22 843 02 01 w. 341
tel. kom. 501 116 894
fax 22 843 19 44, 22 843 59 81
e-mail: andrzej.misztela@imbigs.lukasiewicz.gov.pl