Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn oferuje diagnozowanie, analizę i propozycje rozwiązań  złożonych problemów bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych  z uwzględnieniem kontekstu  wielowymiarowej interdyscyplinarnej przestrzeni, w której  niezawodność obiektów technicznych współistnieje i wiąże się  z niezawodnością człowieka, psychologią i biomechaniką człowieka, medycyną i ekonomią.

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn prowadzi działalność w następujących obszarach:

  • Realizacja  projektów naukowo-badawczych w zakresie BHP przy eksploatacji urządzeń technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem prac na wysokości i  na rusztowaniach.
  • Przeprowadzanie analiz ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w rożnych branżach zawodowych, za pomocą  metod probabilistycznych i wskaźnikowych.
  • Wykonywanie ekspertyz powypadkowych w zakresie BHP.
  • Projektowanie  systemów zarządzania BHP w przedsiębiorstwach.
  • Działalność szkoleniową  na różnych poziomach kompetencji osób zatrudnionych przy montażu i eksploatacji urządzeń technicznych.

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn 
Kierownik zakładu

dr inż. Andrzej MISZTELA
tel.  22 843 65 61
22 843 02 01 w. 341
tel. kom. 501 116 894
fax 22 843 19 44, 22 843 59 81
e-mail: andrzej.misztela@imbigs.lukasiewicz.gov.pl