Normalizacja

W obszarze Budownictwo Instytut prowadzi dwa sekretariaty normalizacyjne - PKN/KT 13 i PKN/KT 14 zajmujące się tematyką maszyn i urządzeń oraz PKN/KT 108 zajmujący się kruszywami i kamieniem budowlanym. Jest członkiem kilku innych komitetów technicznych PKN związanych z budownictwem.

Komitet Techniczny PKN/KT 13
ds. Maszyn do Robót Ziemnych, Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych

Przewodniczący – dr inż. Mirosław Chłosta
Sekretarz – mgr inż. Małgorzata Krakówka

Instytut prowadzi sekretariat PKN/KT 13 od 2009 roku. Obecnie w skład Komitetu wchodzi 7 członków, którymi są podmioty gospodarcze reprezentowane przez ekspertów delegowanych do prac normalizacyjnych. Przewodniczący i sekretarz są pracownikami Instytutu.

Działalność KT 13 skoncentrowana jest na przygotowaniu Polskich Norm (PN), będących odpowiednikami Norm Europejskich (EN), opracowywanych przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), a w szczególności przez następujące Komitety Techniczne:

  • CEN/TC 151 „Maszyny i urządzenia budowlane i przemysłu materiałów budowlanych – Bezpieczeństwo (Grupa Robocza WG1” Maszyny do robót ziemnych”),
  • CEN/TC 147 „Żurawie samojezdne”.

Komitet KT 13 przekazuje do PKN stanowiska krajowe dotyczące projektów norm, opracowywanych w wyżej wymienionych Komitetach oraz stanowiska krajowe dotyczące projektów norm opracowywanych w Komitecie ISO/TC 127 ” Maszyny do robót ziemnych”.

Karta informacyjna PKN  zobacz >>

 

Komitet Techniczny PKN/KT 14
ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Eugeniusz BUDNY
Wiceprzewodniczący – dr hab. inż. Andrzej Dudczak
Sekretarz – mgr inż. Małgorzata Krakówka

Instytut prowadzi sekretariat PKN/KT 14 od 1994 roku. Obecnie w skład Komitetu wchodzi 7 członków, którymi są podmioty gospodarcze reprezentowane przez ekspertów delegowanych do prac normalizacyjnych. Przewodniczący i sekretarz są pracownikami Instytutu.

Działalność KT 14 skoncentrowana jest na przygotowaniu Polskich Norm (PN) będących odpowiednikami Norm Europejskich (EN), opracowywanych przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), a w szczególności jego następujące Komitety Techniczne:

  • CEN/TC 151 „Maszyny i urządzenia budowlane i przemysłu materiałów budowlanych – Bezpieczeństwo” (z wyłączeniem grupy WG1),
  • CEN/TC 53 „Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy”.

Komitet KT 14 przekazuje do PKN stanowiska krajowe dotyczące projektów norm, opracowywanych w wyżej wymienionych Komitetach oraz stanowiska krajowe dotyczące projektów norm opracowywanych w Komitecie ISO/TC 195 „Maszyny i urządzenia budowlane".

Karta informacyjna PKN  zobacz >>

 

Komitet Techniczny PKN/KT 108
ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego

więcej >>

Pliki do pobrania