Kontakt

Zakład Mechanizacji Budownictwa,
Automatyzacji i Technologii Montażu
 - Pracownia Automatyzacji i Technologii Montażu

ul. Mrówcza 243, 04-697 Warszawa (Anin) » mapka
tel. 22 812 00 81 wew. 227
fax 22 812 03 46
e-mail: j.kobialka@imbigs.pl