Kierownictwo

Dyrektor Instytutu
dr inż. Marcin M. Kruk

tel. 22 843 11 94
fax 22 853 21 80
e-mail: sekretariat@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca Dyrektora ds. Badawczych
dr hab. inż. Ireneusz Baic

tel. 32 258 05 72
fax 32 258 35 53
e-mail: ireneusz.baic@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Promocji
mgr Robert Podgórzak

tel. 22 843 19 44,  22 843 02 01 w. 14
fax 22 853 21 80
e-mail: robert.podgorzak@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
Główny Księgowy
mgr Anna Brokman

tel. 22 843 19 48
fax 22 853 21 80
e-mail: anna.brokman@imbigs.lukasiewicz.gov.pl