Kierownictwo

Dyrektor Instytutu
dr inż. Marcin M. Kruk

tel. 22 843 11 94
fax 22 853 21 80
e-mail: mm.kruk@imbigs.pl
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Promocji
mgr Robert Podgórzak

tel. 22 843 19 44,  22 843 02 01 w. 223
fax 22 853 21 80
e-mail: r.podgorzak@imbigs.pl
Główny Księgowy
mgr Anna Brokman

tel. 22 843 19 48
fax 22 853 21 80
e-mail: a.brokman@imbigs.pl