Instytut jest uprawniony do wydawania Europejskich Ocen Technicznych

08.06.2015
Informacje

Nowe uprawnienia dla IMBiGS dotyczące kruszyw oraz materiałów do termo- i hydroizolacji

Zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr 3/JOT/WB/14 z dnia 28 listopada 2014 r. oraz notyfikacją Komisji Europejskiej z dniem 8 czerwca 2015 r. został umieszczony wpis w bazie NANDO - New Approach Notified and Designated Organisations, że Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS), jako jednostka notyfikowana UE nr 1454, został upoważniony do wydawania Europejskich Ocen Technicznych dla wyrobów budowlanych.

Europejskie Oceny Techniczne będą wydawane przez Instytut w zakresie następujących grup wyrobów:

  • membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed woda lub parą wodną);
  • materiały termoizolacyjne, złożone zestawy/systemy izolacyjne;
  • kruszywa.

Europejska Ocena Techniczna, podobnie jak europejska norma, stanowi dokument odniesienia do sporządzenia przez producenta deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i umieszczenia oznakowania CE. Europejska Ocena Techniczna może być wydana dla wyrobów budowlanych, dla których nie ma odpowiednich europejskich norm zharmonizowanych.  W dziedzinie izolacji budowlanej (termo- i hydro-) IMBiGS kontynuuje działalność włączonego w struktury Instytutu COBR Przemysłu Izolacji Budowlanej. Zajmuje się tym obecnie zlokalizowane w katowickim oddziale Instytutu Centrum Badawcze Materiałów Budowlanych IZOLACJA.

Od roku 1999 możliwe jest przeprowadzenie procesu umożliwiającego uzyskanie krajowej Aprobaty Technicznej w zakresie wyrobów termoizolacyjnych, hydroizolacyjnych oraz wyrobów włókno-cementowych. Aprobata techniczna podobnie jak Polska Norma – stanowi specyfikację techniczną, na podstawie której producent dokonuje oceny zgodności wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu. Udziela się jej dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe odnoszące się do wymagań podstawowych istotnie różnią się od właściwości określonych w Polskiej Normie.

Wieloletnie doświadczenie nabyte w ramach działalności aprobacyjnej i kompetencje pracowników Instytutu pozwoliły na uzyskanie statusu Jednostki Oceny Technicznej JOT (Technical Assessment Body – TAB). Było to podstawą do wystąpienia o status jednostki upoważnionej do wydawania Europejskich Ocen Technicznych.

Zainteresowane firmy zapraszamy do skorzystania z usług naszych laboratoriów.

Laboratorium Materiałów Budowlanych  zobacz >>
Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych  zobacz >>