Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa » mapka
tel.  22 843 02 01
fax  22 843 59 81
e-mail: imb@imbigs.pl

GPS - położenie wejścia głównego do IMBiGS
1.  N 52o 11,228'          2.  N 52o 11'13,7"
E 020o 59,573'              E 020o 59'34,4"

Rachunek bankowy:
Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa
nr 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695

Telefony:

Dyrektor Instytutu
Sekretariat:
tel. 22 843 11 94
tel. 22 843 02 01 wew. 202
fax 22 853 21 80

Z-ca Dyrektora ds. Badawczych
Sekretariat:
tel. 32 258 05 72
fax 32 258 35 53

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Promocji
Sekretariat:
tel. 22 843 19 44
tel. 22 843 02 01 wew. 400
fax 22 853 21 80

Główny Księgowy 
tel. 22 843 19 48 
tel. 22 843 02 01 wew. 433
fax 22 853 21 80

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości i Certyfikacji
tel. 22 843 02 01 wew. 204
fax 22 843 27 03

Dyrektor Oddziału Zamiejscowego w Katowicach
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice
tel. 32 251 74 54, 32 258 05 72
fax 32 251 75 91

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i BHP
tel. 22 847 08 18
tel. 22 843 02 01 wew. 333

Kierownik Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych
tel. 22 843 02 01 wew. 356, kom. 727 408 911

Kierownik Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych
tel. 22 843 02 01 wew. 232

Kierownik Laboratorium Materiałów Budowlanych "Izolacja"
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice
tel. 32 258 13 73 wew. 115, 110

Kierownik Laboratorium Wzorcującego
tel. 22 843 02 01 wew. 310
fax 22 843 59 81

Dział Spraw Pracowniczych 
tel. 22 843 02 01 wew. 240

Oddział Zamiejscowy w Katowicach
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice
tel. 32 258 13 73
fax 32 258 35 53
e-mail: cgo@imbigs.plizolacja@imbigs.pl

Centrum Materiałów Budowlanych i Surowców Mineralnych"
 - Pracownia Surowców Mineralnych Gospodarki Odpadami
 - Pracownia Materiałów Budowlanych „Izolacja"

Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice
tel. 32 258 13 73 wew. 119 - kierownik CMBiSM
tel. kom. 605 330 250
fax 32 258 35 53

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
tel. 22 853 81 14
tel. 22 843 02 01 wew. 260
fax 22 843 59 41

Rejestr Uprawnień Operatorów Maszyn (w CKSOM)
(wydawanie duplikatów książeczek operatorskich)
tel. 22 853 81 14
tel. 22 843 02 01 wew. 410, 270, 415

Zadład Certyfikacji
tel./fax 22 843 27 03 - kierownik
tel./fax 22 853 21 76 - wyroby
tel. 22 843 02 01 wew. 418, 258 -  systemy ZKP

Zakład Certyfikacji w Katowicach
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice
tel. 32 258 13 73 wew. 113
fax 32 258 35 53

Sekcja ds. Ocen Technicznych
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice
tel. 32 258 13 73 wew. 119
fax 32 258 35 53

Zakład Kształcenia Ustawicznego
Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn
(OSOM)
tel. 22 853 21 77 – kierownik
tel. 22 853 81 16 – organizacja szkoleń w Warszawie
tel. 22 843 02 09 – organizacja szkoleń w bazach zamiejscowych
tel. 22 843 02 01 wew. 275, 231, 225
fax 22 843 89 72
e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.pl
www.osom.pl

Zakład Mechanizacji Budownictwa,
Automatyzacji i Technologii Montażu

ul. Mrówcza 243, 04-697 Warszawa (Anin)
tel. 22 843 52 10
tel. 22 812 00 81 wew. 290
fax 22 812 03 46
- Pracownia Mechanizacji Budownictwa
  tel. 22 812 00 81 wew. 247, 223
- Pracownia Automatyzacji i Technologii Montażu
  tel. 22 812 00 81 wew. 227, 281
- Warsztat
  tel. 22 815 83 45
  tel. 22 812 00 81 wew. 259

Zakład Surowców Naturalnych
i Wtórnych oraz Wyrobów Budowlanych

tel. 22 843 02 01 wew. 330
fax 22 853 21 80

Dział Górnictwa Skalnego
tel./fax 22 843 73 71
tel. 22 843 02 01 wew. 460, 387

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn
tel. 22 843 65 61
tel. 22 843 02 01 wew. 341

Zakład Współpracy Międzynarodowej i Promocji
tel. 22 853 21 81
tel. 22 843 59 51​
tel. 22 843 02 01 wew. 328, 266, 466

Zakład Rozwoju i Transferu Technologii
tel. 22 843 02 01 wew. 308, 315

"Przegląd Mechaniczny" - Redakcja
Wydawnictwo SiGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, pok. 740
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
tel. 22 853 81 13
e-mail: przegladmechaniczny@sigma-not.pl
www.przegladmechaniczny.pl

"Technologia i Automatyzacja Montażu" - Redakcja
Wydawnictwo SiGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, pok. 740
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
tel. 22 853 81 13
e-mail: tiam@sigma-not.pl
www.tiam.pl