Status prawny

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) jest jednostką działającą na podstawie ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 roku, nadzorowaną przez Ministerstwo Gospodarki i zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Patrz Statut IMBiGS.

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 00000 43477 
Numer REGON: 000057773 
Numer NIP: 525-000-85-19

Informacje wytworzył: Marek Gajewski
Do witryny IMBiGS informacje wprowadził: Zbigniew Nowicki
Aktualizacje: Michał Ostrowski
Data wytworzenia informacji: 12 maja 2013
Data udostępnienia informacji: 12 maja 2013
Data modyfikacji informacji: 30 maja 2015

Pliki do pobrania