Zakład Europejskiego Obszaru Badawczego i Współpracy Międzynarodowej

Kierownik: mgr Marta Karnkowska
tel: +22 847 53 68
fax +22 853 21 80
e-mail: m.karnkowska@imbigs.pl

Zakład podejmuje działania na rzecz aktywnego udziału Instytutu w projektach realizowanych w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych, w tym Horyzont 2020, COSME oraz Fundusze Strukturalne na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem środków będących w dyspozycji NCBiR.

Drugim obszarem działalności jest szeroko rozumiane wsparcie:  

  • współpracy na linii nauka – gospodarka, 
  • rozwoju przedsiębiorczości,
  • nnowacyjności polskich przedsiębiorstw.  

W tym celu Zakład świadczy usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz polskich firm – w głównej mierze z terenu Polski centralnej.  Dzięki dofinansowaniu działalności Zakładu ze środków unijnych większość oferowanych usług jest bezpłatna.

Informacje wytworzył: Robert Podgórzak
Do witryny IMBiGS informacje wprowadził: Zbigniew Nowicki
Data wytworzenia informacji: 29 października 2007
Data aktualizacji informacji: 24 lutego 2017
Aktualizacje wprowadził: Michał Ostrowski