Skład Rady Naukowej i jej Komisji

Rada Naukowa (kadencja 2017-2021):

 • dr hab. inż. Piotr PRZYBYŁOWICZ, prof. PW – Przewodniczący RN
 • dr hab. inż. Ireneusz BAIC, prof. IMBiGS – Zastępca Przewodniczącego RN
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof GOŁOŚ (IMBiGS) – Zastępca Przewodniczącego RN
 • prof. dr hab. inż.Wojciech BATKO (AGH)
 • dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ, prof. WAT
 • prof. dr hab. inż. Wiesław BLASCHKE (IMBiGS)
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz BUDNY (IMBiGS)
 • dr inż. Mirosław CHŁOSTA (IMBiGS)
 • inż. Robert DOROCIAK (IMBiGS)
 • dr hab. inż. Sławomir DUDA, prof. PŚ
 • prof. dr hab. inż. Piotr DUDZIŃSKI (PWr)
 • mgr inż. Maciej JASTRZĘBSKI (IMBiGS)
 • prof. dr hab. inż. Wiesław KOZIOŁ (IMBiGS)
 • prof. dr hab. inż. Aleksander LUTYŃSKI (PŚ)
 • prof. dr hab. inż. Jerzy ŁUNARSKI (IMBiGS)
 • dr hab. inż. Janusz MIKUŁA, prof. PK
 • dr Artur MIROS (IMBiGS)
 • dr inż. Tomasz MIROSŁAW (PW)
 • mgr inż. Józef SZAFARCZYK
 • prof. dr hab. inż. Barbara TORA (AGH)
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew STARCZEWSKI (na podst. art. 30 p.5 Ustawy o instytutach badawczych)

 Komisja ds. Planowania i Finansów

 • dr hab. inż. Ireneusz BAIC – Przewodniczący
 • dr inż. Mirosław CHŁOSTA
 • prof. dr hab. inż. Aleksander LUTYŃSKI

Komisja ds. Kadry Instytutu

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof GOŁOŚ – Przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Jerzy ŁUNARSKI
 • dr hab. inż. Janusz MIKUŁA, prof. PK

Sekretariat Rady 

 • mgr Magdalena Łukowska

Rada ukonstytuowała się na posiedzeniu w dniu 7 września 2017 r.

Regulamin Rady Naukowej IMBiGS

Informacje wytworzył:   Marek Gajewski
Do witryny IMBiGS informacje wprowadził:   Michał Ostrowski
Data wytworzenia informacji:  12  września 2017
Data udostępnienia informacji:  12 września 2017

Pliki do pobrania