Kierownictwo Instytutu

Dyrektor Instytutu
Sekretariat:

tel. 22 843 11 94
tel. 22 853 97 11
 

Z-ca Dyrektora ds. Badawczych
Sekretariat:

tel. 32 258 05 72
 

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Promocji
Sekretariat:

tel. 22 843 11 94
tel. 22 853 97 11
 

Główny Księgowy 
tel. 22 853 97 15