Organizacja

Dyrektorowi Instytutu poza jego Zastępcami i Głównym Księgowym podlegają bezpośrednio następujące jednostki organizacyjne:

 • Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn zobacz >>
 • Oddział Zamiejscowy w Katowicach:
  - Centrum Materiałów Budowlanych i Surowców Mineralnych
     - Pracownia Surowców Mineralnych i Gospodarki Odpadami
     - Pracownia Materiałów Budowlanych „Izolacja"
  - Laboratorium Materiałów Budowlanych "IZOLACJA"  zobacz >> 
  - Dział Finansowy 
  - Dział Administracyjny.
  - Sekcja ds. Ocen Technicznych
 • Zakład Surowców Naturalnych i Wtórnych oraz Wyrobów Budowlanych
  - Dział Górnictwa Skalnego
     - Pracownia Badań Surowców
     - Pracownia Badań Maszyn
  - Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych
  - Laboratorium Wzorcujące
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości i Certyfikacji
  - Ośrodek Certyfikacji
  - Biuro Certyfikacji w Katowicach
  - Dział Certyfikacji Wyrobów
  - Dział Certyfikacji Systemów Zarządzania
 • Komitet Ekspertów
 • Zakład Rozwoju i Transferu Technologii
 • Obsługa Prawna
 • Dział Spraw Pracowniczych
 • Kancelaria Tajna

Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych podlegają następujące jednostki organizacyjne:

 • Zakład Mechanizacji Budownictwa i Technologii Montażu:
  - Pracownia Mechanizacji Budownictwa
  - Pracownia Automatyzacji i Technologii Montażu
  - Warsztat
 • Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn
 • Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych zobacz >>
 • Zakład Kształcenia Ustawicznego zobacz >>

Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Promocji podlegają następujące jednostki organizacyjne:

 • Zakład Europejskiego Obszaru Badawczego (CTT) oraz Współpracy Międzynarodowej zobacz >>
  - Sekcją Projektów Innowacyjnych
 • Zakład Wydawnictw i Promocji
 • Dział Administracyjno-Techniczny
  - Poligon Badawczy "Pruszków"
  - Poligon Badawczy "Suwak"

Kierownikowi Zakładu Surowców Naturalnych i Wtórnych oraz Wyrobów Budowlanych podlegają następujące jednostki organizacyjne:

 • Dział Górnictwa Skalnego
  - Pracownia Badań Surowców
  - Pracownia Badań Maszyn
 • Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych zobacz >>
 • Laboratorium Wzorcujące zobacz >>

Głównemu Księgowemu podlegają następujące jednostki organizacyjne:

 • Dział Księgowo-Finansowy
 • Dział Planowania i Rozliczeń

W Instytucie działają następujące organy doradcze i opiniodawcze:

 • Rada Naukowa zobacz >>
 • Rada Programowa ds. Szkoleń Operatorów Maszyn
 • Rada ds. Certyfikacji
 • Komitet ds. Certyfikacji Wyrobów
 • Komitet ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania

Informacje wytworzył:   Marek Gajewski
Do witryny IMBiGS informacje wprowadził:   Michał Ostrowski
Data wytworzenia informacji:   23 marca 2015
Data aktualizacji informacji:   8 lstycznia 2019