Majątek

Instytut dysponuje mieniem o łącznej wartości 71 619 937,99 zł  - wg stanu na 31 grudnia 2016.

Majątek trwały to 34 908 968,76 zł, w tym:

  • grunty posiadane w użytkowaniu wieczystym o wartości 7 680 676,32 zł,
  • budynki o wartości 7 811 325,80 zł,
  • urządzenia techniczne i maszyny o wartości 14 827 535,39 zł,
  • środki transportu o wartości  2 936,59 zł,
  • inne środki trwałe 1 150 512,92 zł,
  • środki trwałe w budowie 7 698 575,37 zł,
  • inwestycje długoterminowe 3 422 033,46 zł,
  • wartości niematerialne i prawne 9 587,85 zł.

Majątek obrotowy to 36 710 969,23 zł.

 

Informacje wytworzyła:   Anna Brokman
Do witryny IMBiGS informacje wprowadził:   Michał Ostrowski
Data wytworzenia informacji:   5 lipca 2017
Data udostępnienia informacji:   5 lipca 2017