Aktualności

 • 26.06.2019 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Przetarg na dostawę energi elektrycznej dla IMBiGS

  Zamówienie publiczne na dostawę energi elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego

  poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

                                                  pod nazwą:

                  „Dostawa energii elektrycznej dla IMBiGS  w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.”

                               Numer postępowania :  TA-240-01/2019

  Publikacja ogłoszenia o zmówieniu :

 • 26.11.2018 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Usługa ochrony osób i mienia IMBiGS 2019

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
   
  pod nazwą:
  „Całodobowa ochrona osób i mienia lMBiGS w 2019 r."
   
  Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia (terenów, obiektów, urządzeń,
  mienia ruchomego) w obiektach  Zamawiającego zlokalizowanych w:
  aglomeracji warszawskiej
   OBIEKT nr 1 adres: 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
   OBIEKT nr 2 adres: 04-800 Pruszków, ul. Żbikowska 22
   OBIEKT nr 3 adres: 04-697 Warszawa, ul. Mrówczej 243 i 212
   OBIEKT nr 4 adres: 02-676 Warszawa, ul. Suwak 4
 • 10.08.2018 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 3 kotłowni IMBiGS

  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO (E), o cieple spalania nie mniejszym niż 34 [MJ/m³], przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 [kPa] obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego:
  a) w Warszawie, przy ul. Mrówczej 243 (kotłownia nr 1) i Mrówczej 212 (kotłownia nr 2)
  b) oraz w Katowicach Al. Korfantego 193 A. (kotłownia nr 3)

 • 12.07.2018 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Dostawa energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru IMBiGS w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019

   

  Zamówienie publiczne na dostawę energi elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego

  poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

                                                  pod nazwą:

                  „Dostawa energii elektrycznej dla IMBiGS  w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.”

                               Numer postępowania :  TA-240-03/2018

  Publikacja ogłoszenia o zmówieniu :

  -  Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) nr:  587653-N-2018  data zamieszczenia: 11.07. 2018 r.

   

 • 16.03.2018 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Dostawa energii elektrycznej dla IMBiGS w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.

   

  Zamówienie publiczne na dostawę energi elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego

  poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

                                                  pod nazwą:

                  „Dostawa energii elektrycznej dla IMBiGS  w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.”

                               Numer postępowania :  TA-240-02/2018

  Publikacja ogłoszenia o zmówieniu :

  -  Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) nr:  532359-N-2018  data zamieszczenia: 16.03. 2018 r.

 • 22.02.2018 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Dostawa bonów towarowych dla pracowników IMBiGS

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  ( SIWZ )

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

  na „Dostawę bonów towarowych dla pracowników IMBiGS.”

   

  sygnatura postępowania: NK-240-01/2018

 • 06.12.2017 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  OGŁOSZENIE o zamówieniu „Ochrona osób i mienia IMBiGS w 2018”

  Usługa świadczenia stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia IMBiGS

 • 25.07.2017 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 3 kotłowni Instytutu zlokalizowanych w Warszawie i w Katowicach.”

   

  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO (E), o cieple spalania nie mniejszym niż 34 [MJ/m³], przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 [kPa] obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego:

  1. w Warszawie, przy ul. Mrówczej 243 i Mrówczej 212  (kotłownia nr 1 i 2)
  2. oraz w Katowicach ul. Al. Korfantego 193 A.  (kotłownia nr 3)

  Nr zamówienia: TA -240-05/2017

 • 05.04.2017 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Wykonanie próbek ze znacząco ulepszonego betonu oraz typoszeregu ścianek oporowych Ø 300, Ø 400, Ø 500, Ø 600 mm

  SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

  (SIWZ)

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegow trybie przetargu nieograniczonego

   poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

  sporządzona dla dostawy

  pod nazwą:

   

  „Wykonanie próbek ze znacząco ulepszonego betonu oraz typoszeregu ścianek oporowych  Ø 300, Ø 400, Ø 500, Ø 600 mm”

   

 • 21.03.2017 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Dostawa bonów towarowych dla IMBiGS w 2017 r.

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  ( SIWZ )

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

  na „Dostawę bonów towarowych dla IMBiGS w 2017 r.”

   

  sygnatura postępowania: NK-240-03/2017

Strony