Aktualności

 • 11.12.2019 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pod nazwą "Całodobowa ochrona Oddziału Zamiejscowego SBŁ-IMBIGS w Katowicach (obiekt nr 5) w 2020r."

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  pod nazwą:

  Całodobowa ochrona Oddziału Zamiejscowego SBŁ-IMBIGS 

  w Katowicach (obiekt nr 5) w 2020r.  

  Numer postępowania: TA-240-05/2019

   

   

  Składanie ofert do: dnia 17 grudnia 2019r. do godz. 11:00

  Otwarcie ofert:       dnia 17 grudnia 2019r. o godz. 11:15  

   

 • 27.11.2019 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pod nazwą "Całodobowa ochrona obiektów i mienia IMBiGS w 2020r."

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  pod nazwą:

  Całodobowa ochrona obiektów i mienia IMBiGS w 2020r. 

  Numer postępowania: TA-240-04/2019

   

   

  Składanie ofert do: dnia 6 grudnia 2019r. do godz. 11:00

  Otwarcie ofert:       dnia 6 grudnia 2019r. o godz. 11:15  

   

 • 20.11.2019 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Przetarg niograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników IMBiGS

  Zamówienie publiczne na dostawę bonów towarowych w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

  pod nazwą:

  "Dostawa bonów towarowych dla pracowników IMBiGS"

  sygnatura postępowania: NK-240-03/2019

   

  Publikacja ogłoszenia: 

  Biuletyn zamóweń publicznych: nr 621043-N-2019 z dnia: 19-11-2019r.

 • 22.07.2019 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Przetarg na dostawę gazu ziemnego do 3 kotłowni lMBiGS obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r."

  Zamówienie publiczne na dostawę gazu ziemnego w trybie przetargu nieograniczonego

  poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

                                                  pod nazwą:

  Dostawa gazu ziemnego do 3 kotłowni lMBiGS obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu

  w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

                               Numer postępowania :  TA-240-02/2019

  Publikacja ogłoszenia o zmówieniu :

 • 26.06.2019 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Przetarg na dostawę energi elektrycznej dla IMBiGS

  Zamówienie publiczne na dostawę energi elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego

  poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

                                                  pod nazwą:

                  „Dostawa energii elektrycznej dla IMBiGS  w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.”

                               Numer postępowania :  TA-240-01/2019

  Publikacja ogłoszenia o zmówieniu :

 • 26.11.2018 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Usługa ochrony osób i mienia IMBiGS 2019

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
   
  pod nazwą:
  „Całodobowa ochrona osób i mienia lMBiGS w 2019 r."
   
  Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia (terenów, obiektów, urządzeń,
  mienia ruchomego) w obiektach  Zamawiającego zlokalizowanych w:
  aglomeracji warszawskiej
   OBIEKT nr 1 adres: 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
   OBIEKT nr 2 adres: 04-800 Pruszków, ul. Żbikowska 22
   OBIEKT nr 3 adres: 04-697 Warszawa, ul. Mrówczej 243 i 212
   OBIEKT nr 4 adres: 02-676 Warszawa, ul. Suwak 4
 • 10.08.2018 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 3 kotłowni IMBiGS

  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO (E), o cieple spalania nie mniejszym niż 34 [MJ/m³], przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 [kPa] obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego:
  a) w Warszawie, przy ul. Mrówczej 243 (kotłownia nr 1) i Mrówczej 212 (kotłownia nr 2)
  b) oraz w Katowicach Al. Korfantego 193 A. (kotłownia nr 3)

 • 12.07.2018 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Dostawa energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru IMBiGS w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019

   

  Zamówienie publiczne na dostawę energi elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego

  poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

                                                  pod nazwą:

                  „Dostawa energii elektrycznej dla IMBiGS  w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.”

                               Numer postępowania :  TA-240-03/2018

  Publikacja ogłoszenia o zmówieniu :

  -  Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) nr:  587653-N-2018  data zamieszczenia: 11.07. 2018 r.

   

 • 16.03.2018 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Dostawa energii elektrycznej dla IMBiGS w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.

   

  Zamówienie publiczne na dostawę energi elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego

  poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

                                                  pod nazwą:

                  „Dostawa energii elektrycznej dla IMBiGS  w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.”

                               Numer postępowania :  TA-240-02/2018

  Publikacja ogłoszenia o zmówieniu :

  -  Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) nr:  532359-N-2018  data zamieszczenia: 16.03. 2018 r.

 • 22.02.2018 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Dostawa bonów towarowych dla pracowników IMBiGS

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  ( SIWZ )

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

  na „Dostawę bonów towarowych dla pracowników IMBiGS.”

   

  sygnatura postępowania: NK-240-01/2018

Strony