Złoty medal dla Ł-IMBiGS na Targach INOVA CROATIA

16.11.2020
Informacje

Wynalazek, którego autorami sa dr Artur Miros, dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, mgr inż. Katarzyna Biel "Piasek/kruszywo ograniczające zarastanie biologiczne do spoinowania kostki brukowej" otrzymał Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości INOVA CROATIA w Zagrzebiu. 

Gratulujemy!

Przedmiotem wynalazku jest piasek/kruszywo przeznczone do wypełniania spoin w nawierzchniach zewnętrznych znajdujące zastosowanie w budownictwie do zabezpieczenia przed zarastaniem biologicznym w nawierzchniach, a zwłaszcza w nawierzchniach wykonywanych z płyt lub kostek i elementów brukowych.

Autorzy: dr Artur Miros, dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, mgr inż. Katarzyna Biel

Link do prezentacji: https://inova-croatia.com/en/product-detail/ecological-sand-aggregate-li...

Link do filmu na YT:

Wynalazek ten został nagrodzony również:

Srebrnym Medalem na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lépine

oraz Brązowym Medalem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków "International Warsaw Invention Show 2020" (IWIS)

 

 

Galeria zdjęć