Zapytanie ofertowe na wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej na terenie KPEC w Karczewie

08.07.2019
Ogłoszenia

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej na terenie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Karczewie.

 

Prosimy o podanie ceny za wykonanie prac zgodnie z załącznikami nr 1 (zestawienie materiałów) i nr 2, 3, 4  (rysunki techniczne) wymieniony powyżej surowiec

  • termin realizacji – 7 dni od daty wyboru oferenta
  • miejsce realizacji usługi  – ul. Ciepłownicza 1, 05-480 Karczew

Oferty prosimy składać na Formularzu Ofertowym będącym załącznikiem do zapytania ofertowego.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie zaproponowana cena.

Termin składania ofert – do 16.07.2019

Oferty prosimy kierować na – imb@imbigs.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w każdej chwili.

Pliki do pobrania