Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie wytrzymałości materiałowych i obciążeniowych oraz technologii produkcji, przy uwzględnieniu czynników środowiskowych, technologicznych i rynkowych projektu OKNOBALKON

09.10.2019
Ogłoszenia

Zapraszamy do składania ofert na na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie wytrzymałości materiałowych i obciążeniowych oraz technologii produkcji, przy uwzględnieniu czynników środowiskowych, technologicznych i rynkowych projektu OKNOBALKON.

 

Prosimy o podanie ceny za wykonanie usługi zgodnie z załącznikami nr 1.

Termin wykonania zamówienia do 10.09.2020r. 

Oferty prosimy składać na Formularzu Ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie zaproponowana cena.

Termin składania ofert – do 17.10.2019 do godz. 9:00

Oferty prosimy kierować na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

02-673 Warszawa przy ul. Racjonalizacji 6/8,

Sekretariat , pokój nr 126

 

Pliki do pobrania