ZAPYTANIE OFERTOWE

15.01.2021
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia poniżej 130.000,00 złotych , które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 20.01.2021 r.  godz. 09:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)  Wykonanie usługi przeglądu stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych  w budynkach Ł-IMBiGS: ul. Racjonalizacji 6/8 Warszawa: ALUFIRE  EI30 –1 szt., ul. Mrówcza 234 Warszawa-  EI 30  H8-5 – 1 szt., ul.  Suwak 4, Warszawa - IDRA 1B  REI 60-4 – 1 szt.

2)  Miejsca wykonania usługi:
     - ul. Racjonalizacji 6/8 Warszawa,
     - ul. Mrówcza 234, Warszawa,
     - ul.  Suwak 4, Warszawa.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: styczeń 2021 r.

OPIS SPOSOBU  ZŁOZENIA OFERTY:

Oferta  w postaci pliku  PDF  ( skanu ) powinna być  przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

zamowienia.pub@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

z tematem wiadomości – „ Wykonanie usługi przeglądu stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych  w budynku Ł-IMBiGS”.

 Termin nadsyłania ofert :  do dnia   20 stycznia 2020  do godz. 09.00
Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania