Zaprojektowanie pilotażowej linii do formowania kształtek budowlanych z perlitu wraz ze stworzeniem koncepcji konstrukcyjnej kompletnej linii produkcyjnej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz nadzorem autorskim

07.10.2020
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr FZ/BB-240-03/202 w trybie przetargu nieograniczonego

pod nazwą:

Zaprojektowanie pilotażowej linii do formowania kształtek budowlanych z perlitu wraz ze stworzeniem koncepcji konstrukcyjnej kompletnej linii produkcyjnej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz nadzorem autorskim  

Numer postępowania: FZ/BB-240-03/202

 

 

Numer ogłszenia w BZP 594493-N-2020 z dnia 2020-10-07 r.  

Składanie ofert do: dnia 15 październik 2020r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert:       dnia 15 październik 2020r. o godz. 10:15  

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Pliki do pobrania:

Specyfikacja SIWZ wraz z załącznikami 

Pliki edytowalne: 

1. Załącznik nr 2 do SIWZ.- Wzór oferty 

2. Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o niewykluczeniu-1

3. Załącznik nr 4a do SIWZ- wykaz usług-1

4. Załącznik nr 4b do SIWZ.wykaz narzędzi-1

5. Załącznik nr 4c do SIWZ wyka zosób-1

6. Załącznik nr 4d do SIWZ oświadczenie obrót-1

7. Załącznik nr 5 do SIWZ- inne podmioty-1

8. Załącznik nr 6 do SWIZ grupa kapitałowa

9. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ