Zamówienie publiczne z dziedziny nauki - modułowa kapsuła ratunkowa

07.03.2015
Zamówienia publiczne z dziedziny nauka

Zamówienie publiczne z dziedziny nauki o wartości od 30.000,00 EUR do 207.000,00 EUR prowadzone w trybie przetargu publicznego, którego przedmiotem jest Modułowa kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym