Zamówienie publiczne z dziedziny nauka - Wykonanie badań poligonowych prototypów spycharek TD-7RX, TD-8RX, TD-9RX

10.09.2015
Zamówienia publiczne z dziedziny nauka

Zamówienie z dziedziny nauki o wartości od 30.000,00 EUR do 207.000,00 EUR w trybie przetargu publicznego, którego przedmiotem jest Wykonanie badań poligonowych prototypów spycharek: TD-7RX, TD-8RX, TD-9RX
 

Termin składania ofert: 18.09.2015 r. do godz. 13.00

 

Nr postępowania: MZ-240-07/2015

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 ust. 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.).

Informacja o udzieleniu zamówienia - w plikach do pobrania.

Dokumenty do wglądu lub pobrania znajdują się poniżej.

 

Pliki do pobrania