Zamówienie publiczne z dziedziny nauka - badania podzespołów spycharki

23.03.2015
Zamówienia publiczne z dziedziny nauka

Zamówienie z dziedziny nauki o wartości od 30.000,00 EUR do 207.000,00 EUR prowadzone w trybie przetargu publicznego, którego przedmiotem jest Wykonanie badań podzespołów spycharki na specjalnych stanowiskach badawczych

Termin składania ofert: do dn. 30.03.2015 r. do godz. 12:00

 

Nr postępowania: MZ-240-05/2015

Dokumenty do wglądu lub pobrania znajdują się poniżej.

Pliki do pobrania