Zamówienie publiczne z dziedziny nauka - badania podzespołów spycharki

07.03.2015
Zamówienia publiczne z dziedziny nauka

Zamówienie z dziedziny nauki o wartości od 30.000,00 EUR do 207.000,00 EUR prowadzone w trybie przetargu publicznego, którego przedmiotem jest Wykonanie badań podzespołów spycharki na specjalnych stanowiskach badawczych