Zamówienie publiczne na wymianę zewnętrznej sieci niskich parametrów co, cw i cyrkulacji na terenie IMBiGS

18.04.2014
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Przetarg nieograniczony na: Wymianę zewnętrznej sieci niskich parametrów co, cw i cyrkulacji na terenie IMBiGS w Warszawie przy ul. Mrówczej 243

Termin składania ofert: 07.05.2014 godz. 12:00

Numer ogłoszenia w BZP: 86673-2014 (ogłoszono 18 kwietnia 2014)
Numer sprawy: ZP/TA-240-6/2014

Dokumenty do pobrania zawierające szczegółowe informacje znajdują się poniżej; dostępne dokumenty to SIWZ z załącznikami oraz załączniki do SIWZ przeznaczone do wypełnienia przez oferenta.

Pliki do pobrania