Zamówienie publiczne na wykonanie zadania Eksperta Kluczowego w projekcie Foresight

09.03.2010
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Zamówienie publiczne na: Wykonanie zadania Eksperta Kluczowego w projekcie Foresight

Termin składania ofert: 19.03.2010 o godz. 11:00

Numer ogłoszenia w BZP: 365586-2010
Numer sprawy: TA-240-02/2010

Dokumenty do pobrania:

Pliki do pobrania