Zamówienie publiczne na Usługę ochrony obiektów i mienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w okresie od 1 kwietnia 2009 do 31 marca 2010

04.01.2009
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Numer ogłoszenia w BZP: 31280-2009
Numer sprawy: TA-240-01/2009